Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de înscriere la New Media Incubator 2022

 Fundația Soros Moldova anunță continuarea proiectului New Media Incubator, un laborator de experimentare în domeniul video și audio, networking și start-up pentru tinerii creatori de produse media online.

New Media Incubator (NMI) este proiectul prin care Fundația Soros Moldova își propune să contribuie la
diversificarea surselor de informație prin încurajarea și formarea autorilor de vloguri, podcasturi, canale de social media și mesagerie, și orice alte forme de comunicare neinstituționalizate. În cadrul New Media Incubator, participanții pot să își crească ideile în produse media complete, pregătite pentru a se transforma în proiecte media de sine stătătoare.

Concursul este deschis tuturor cetățenilor Republicii Moldova, cu condiția să aibă vârsta minimă de 18 ani. Încurajăm asocierea în echipe. Persoanele care au participat în trecut la NMI, inclusiv cele eliminate pe parcurs din varii motive, nu sunt eligible pentru a participa la ediția de anul acesta.

Proiectele media ce urmează a fi create prin intermediul New Media Incubator trebuie să abordeze teme precum:

 • educație/ reforma educației;
 • cultură, artă, industrii creative;
 • promovarea prin metode inovative a profesiilor, hobby-urilor, meșteșugurilor, activităților sociale și a altor
 • îndeletniciri;
 • grupurile sociale sau etnice marginalizate sau aflate în dificultate;
 • drepturile omului sub toate aspectele;
 • participare civică;
 • organizare comunitară / acțiune civică;
 • proiecte de utilitate practică pentru comunitate;
 • lupta contra corupției;
 • integritatea funcționarilor și demnitarilor;
 • transparența activității instituțiilor statului;
 • alte teme pe care participantul le consideră de importanță socială

Pentru ediția 2022 vor fi selectate idei de proiecte new media (vlog/podcast/social media, etc.). Timp de 5 luni participanții vor trece printr-un program de mentorat împreună cu experții NMI. Programul va include o serie de traininguri despre reguli, procedee, tehnici și etape de producție, precum și despre cum se construiește un brand personal, marketing și monetizare, etc.

În cadrul proiectului, după instruirea primită din partea trainerilor New Media Incubator, participanții vor realiza câte două episoade din proiectul lor media, valorificând cunoștințele și abilitățile căpătate: primul episod va fi realizat împreună cu echipa studioului, al doilea – independent, cu posibilitatea de a beneficia de suport tehnic și consultanță.

Cele 2 episoade realizate vor fi evaluate în cadrul unui concurs final. La concurs vor putea participa doar lucrările publicate, cu link deschis. În dependență de punctajele obținute la evaluare, autorii celor mai bune proiecte video / audio, vor primi din partea FSM câte un grant pentru procurarea de echipamente, plata pentru servicii de promovare (Facebook, Google, etc.), plata (către persoane juridice) pentru servicii de design, ilustrare și elaborare logo necesar unui proiect new media sustenabil.

Dosarul celor care aplică trebuie să conțină:

CV-ul autorului (sau ale tuturor membrilor echipei, în cazul produselor de grup) și Formularul de participare New Media Incubator 2022, care va conține:

 • prezentarea descriptivă a conceptului de creație, însoțită în mod OBLIGATORIU de un fișier media (audio în cazul podcasturilor și video în cazul vlogurilor, prin care autorul să se prezinte pe el și produsul pe care intenționează să-l lanseze/dezvolte
 • scrisoare de motivație care să expună motivele participării la concursul NMI
 • mostre de lucrări anterioare, care demonstrează viziunea și abilitățile autorului / autorilor (opțional)

Dosarul urmează să fie trimis la următoarele adresele de email: dscobioala@soros.md (cc abivol@soros.md).

Termenul-limită al depunerii dosarelor este 20 iunie 2022, ora 18.00. Aplicanții selectați vor fi contactați de către personalul Fundației.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresele de email: vmiron@soros.md, dscobioala@soros.md și abivol@soros.md.

Mai multe detalii privitor la condițiile de participare în proiectul NMI, criteriile de evaluare a dosarelor, planul de instruire și de creație, calendarizarea prealabilă a activităților, cerințele față de participanți și alte aspecte importante le puteți găsi în anexele care însoțesc prezentul anunț, după cum urmează:

Contract de participare (model)
Plan de instruire și creație