Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI
 
Pentru a atinge prioritățile propuse, Departamentul Buna Guvernare va colabora cu autoritățile publice, în special Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și altele. De asemenea, va conlucra cu reprezentații mediului de afaceri, membrii comunității Zona Zero și cu un șir de organizații neguvernamentale active în domeniul bunei guvernanțe, cum ar fi: Centrul Analitic Independent Expert-Grup, Institutul de Politici Publice, Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT), Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia”, Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „Contact - Cahul”.
 
Persoana de contact: Natalia Camburian, directoare de departament - ncamburian@soros.md
 
Informația și noutățile despre activitățile programului desfășurate în anul 2020 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!