Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Organe decizionale

Senatul Fundaţiei Soros Moldova (din ianuarie 2021)

 • Ana Mihailov - președintă
 • Ian Feldman - Ombudsman al Fundației Soros Moldova
 • Radu Danii
 • Dumitru Lazur
 • Valeriu Prohnițchi
 • Liliana Busuioc
 • Alexandru Pelivan

Juriile specializate pe domenii:

Buna Guvernare

 1. Elena Leșan
 2. Natalia Balta
 3. Sergiu Conovalu
 4. Ana Țibuleac
 5. Doina Nistor
 6. Eugen Burdelnii

Mass-Media

 1. Tatiana Puiu
 2. Mariana Tacu
 3. Cristina Mogîldea (Leva)
 4. Alexandru Dorogan

Sănătate Publică

 1. Svetlana Plămădeală
 2. Valentina Vilc
 3. Viorel Gorceag
 4. Alexandru Voloc

Justiție și Drepturile Omului

 1. Traian Țurcanu
 2. Denis Arcușa
 3. Viorica Grecu
 4. Aliona Bleah
 5. Mihaela Vidaicu